Skipjack or stripe-bellied bonito(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

  • Scientific name:
  • Export status:Frozen
  • Live Season: All year round